BAM
Gudenåløbet 2019

Gudenåløbet 2019

Lørdag 1. juni 

 Tilmelding åbner 2. februar
Her
Cafèen tilbyder

                                                                                                                           

     Se ugens

MANDAGS- OG ONSDAGSMENU

Vejret i Bjerringbro

dmi

Bjerringbro

Platinsponsorer
Guldsponsorer
Træning

Mandag kl. 17:30

Onsdag kl. 18:00

Torsdag kl. 17:30

Lørdag  kl. 09:00

Start fra Hallen    

Løberuter onsdag

BAM på Facebook
BAM   
GUDENÅLØBET
Sikkerhed!
  

Brug gule veste/jakker og gerne med reflexbånd!

HUSK! Overhold færdselsreglerne!

-----------------------

JAGT - DATOER:

Kjællinghøl: 2017/18:

pt. intet oplyst

Vejledning om færdsel i skov.

 

BAM Aktiviteter

Generalforsamling i BAM


Dato: 14-03-2018 19:30
Sted: Bjerringbro Idrætspark

Den årlige generalforsamling afholdes i umiddelbar forlængelse af træningenonsdag 14. marts kl. 19.30 i Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter lokale 6. Der er mulighed for at nå et bad inden generalforsamlingen.

BAM er vært ved dagens middag fra Cafe’en og under generalforsamlingen er der kaffe og the. Drikkevarer i øvrigt, er for egen regning.

Hvis du ønsker at spise forud for generalforsamlingen, så er der sidste tilmelding søndag 11. marts.

Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding vedrører kun spisningen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget for det påbegyndte regnskabsår, herunder fastsættelse af medlemskontingent.

5. Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag fra bestyrelsen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.            

På valg:              

Werner Lynglund - modtager genvalg

Birgitte Heegaard - modtager genvalg

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.                 

På valg:

Tove Sørensen - modtager genvalg

Lars Brønlund - modtager genvalg

8. Valg af revisor.                                                     

På valg:

Kurt Pedersen - modtager genvalg

9. Valg af revisorsuppleant.                                

På valg:

Steffen Laursen - modtager genvalg

10. Eventuelt.

NB! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før en generalforsamling. Eventuelt indkomne forslag skal straks bringes på foreningens hjemmeside.

Se nuværende bestyrelse her

Se vedtægter her


Sidste tilmeldingsdato: 11-03-2018
Tilmelding er lukket.
Tilmeldte
Anette Christensen
Anna Marie Mortensen
Anna Marie Mortensen
Bent Renè
Birgitte Hegaard
Birte Bruun Madsen
Bo Onstrup Hansen
Bodil Vestergaard
Dan Vestergaard
Djon Koudal
Evelyn Krawczyk
Find Larsen
Finn Amdi Andersen
Finn Poulsen
Flemming Melgaard
Gitte Brønlund
Hans Erik Sørensen
Helle Bach
Henning Eriksen
Ingrid Bach
Jan Møller Nielsen
Kim Hesselberg
Lars Brønlund
Lars Christensen
Lars Ole Andersen
Lars Pedersen
Palle Winther
Per Jørgensen
Poul Erik Christensen
Tove Sørensen
Trine Bødiker
Uffe Salomonsen
Villy Mortensen
Werner Lynglund

Flere aktiviteter

02-02-2019   Danseaften
16-06-2019   Aarhus Halvmaraton
Kontakt: Webmaster (klik)