Nyheder

Historien om Bjerringbro Atletik & Motion.

 

Klubben blev stiftet 3. juni 1971 under navnet B.I.F. Samvirket – Atletik Afdeling.  Klubben blev stiftet på initiativ af fru Inge Gosch Andersen og fru Sonja Hansen. Formålet med klubben var atletiktræning for børn, og efter 2 måneder var medlemstallet oppe på 35 børn.

På den stiftende generalforsamling blev Sparekassedirektør Leo Christensen første formand, Inseminør Victor Torp kasserer, Grethe Raaby sekretær. Yderligere bestyrelsesmedlemmer Inge Gosch Andersen, Henning Fisker og suppleant Bente Sørensen.

De første 20 år af klubbens historie var det først og fremmest baneatletikken, der var hovedaktiviteten. Først børneatletikken men senere i den periode kom også voksenatletikken på programmet. Da baneatletikken toppede, havde klubben et damehold i atletikkens 3. division og et herrehold i 2. division.              

I slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne fik klubben en udfordring med at fastholde baneatletikken. Baneatletikken lukkede ned. Både for børn og voksne.

I 1977 blev første udgave af Egeskovløbet afholdt. På det tidspunkt var der dukket nogle få medlemmer op, som havde en passion for den nye moderne disciplin ”jogging”. Det var en mindre del af medlemmerne som dyrkede denne nye form for atletik. Hen over 1980’erne blev jogging udøverne flere, men det var først omkring 1990 hvor baneatletikken lige så stille ebbede ud, at jogging udøverne blev i overtal og jogging blev til motionsløb.

I perioden 1993 til 2004 kørte klubben på lavt blus. Baneatletikken var lukket ned. Medlemstallet ligger mellem 15 og 25 motionister. I den periode overvejes det af flere omgange, at nedlægge klubben da det er svært at finde bestyrelsesmedlemmer og der bliver heller ikke afholdt generalforsamlinger i disse år. I den periode er det formand Palle Winther sammen med kasserer Werner Lynglund der holder klubben i live.

Vendepunktet for klubben kom i 2004. I efteråret 2000 startede i Viborg konceptet Avis Marathon. I de kommende år strømmede medlemmer til Avis Marathon og i 2004 fik Palle Winther og Erik Albrechtsen konceptet til Bjerringbro under overskriften Bjerringbro Løber.

På opstartsmødet i marts 2004 var forventningen 20-25 interesserede. Da mødet startede sad 80 tilhørere i lokalet med en forventning om, at løbe deres første marathon. Fra 2004 til 2005 steg antallet af medlemmer fra mellem 15 og 25 til 150 medlemmer. Denne imponerende stigning i medlemsantallet betød samtidig et behov for at få etableret en ny struktur omkring klubben.

Det resulterede i de vedtægter vi kender i dag. De nuværende vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen i 2005. Her skiftede klubben navn til Bjerringbro Atletik & Motion og det nuværende bestyrelse set-up blev besluttet. I de kommende år strømmede medlemmerne til og medlemstallet toppede i 2009 med 325 medlemmer.

Udadtil er klubben kendt som arrangør af Gudenåløbet og Egeskovløbet, mens kernen i Bjerringbro Atletik & Motion fortsat er de træningsprincipper der blev søsat i 2004/2005. Tempogrupper, temposættere og træningsprincipper er omdrejningspunktet i klubben. Ved siden af principperne, er det ligeledes en væsentlig del af klubbens dna, at tilbyde et uformelt fællesskab med sociale aktiviteter og plads til alle uanset løbeambitioner.

BJERRINGBRO ATLETIK & MOTION – LØBEFÆLLESSKABET FOR ALLE MED INTERESSE FOR LØB.

Æresmedlemmer.

  1. Palle Winther               -                           bestyrelsesmedlem og formand i mere en 25 år.
  2. Werner Lynglund        -                           kasserer siden 1989.

 

Formænd.

  1. Leo Christensen          -                           1971-1974
  2. Hans Jensen                 -                           1974-1989
  3. Finn Busk                       -                           1989-1990
  4. Ingen formand            -                           1990-1993
  5. Palle Winther               -                           1993-2009
  6. Erik Albrechtsen         -                           2009-2013
  7. Dan Vestergaard         -                           2013-2017
  8. Jan Møller Nielsen      -                           2017-
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer